وارد کردن متن کارت ها به صورت دستی در گوشی ممکن است کاری زمان­بر و حوصله­بر باشد، مخصوصا هنگامی که تعداد کارت ها زیاد است. بنابراین در این گونه موارد بهتر است کارت­ها در رایانه ساخته شده و سپس وارد برنامه شوند.