پشتیبان­ گیری از داده ها در برنامه به دو صورت انجام می شود. پشتیبان گیری خودکار به حساب گوگل و پشتیبان گیری دستی در حافظه گوشی. در پشتیبان گیری به حساب گوگل، فایل پشتیبان تنها شامل متن کارت ها، دسته ها و اطلاعات آماری جعبه می شود و تصاویر و صدا های اضافه شده به کارت را در بر نمی گیرد. اما در حالت پشتیبان گیری دستی، می توانید علاوه بر داده های متنی، از تصاویر و صداها نیز پشتیبان بگیرید.

 برای آشنایی بیشتر با این موضوع به ادامه مطلب مراجعه کنید.